PROSZĘ O DOKŁADNE ROZWIĄZANIA!

1. Na miejskim rynku ustawiono bardzo wysoką palmę wielkanocną, której cień miał 21 metrów. W tym samym czasie latarnia o wysokości 7 metrów rzuciła cień równy 9 m. Oblicz wysokość palmy.

2. Marek, Julian i Witek przygotowali się do lanego poniedziałku. Każdy z nich miał zabawkę ,,psikawkę" o innej pojemności. Pojemność zabawki Juliana była 1,5 raza większa od pojemności zabawki Marka, a ,,psikawka" Witka miała o 425 cm³ większą pojemność niż ,,psikawka" Marka. Łacznie ,,psikawki" mieściły 2 litry wody. Jaka była pojemność każdej zabawki?

2

Odpowiedzi

2010-03-17T20:01:18+01:00
Zad 1
21do x =9do7 wymnażasz na krzyż
9x=21x7
9x=147/:9 dzielisz przez 9
16 i 1/3
zad 2
425cm sześciennych wody
2l-425ml=1575
x+1,5x=1575
2,5x=1575
x=1575/2,5
x=630 gdzie x to pojemność w zabawce marka
czyli Julian miał 630x1,5=945cm sześcienne
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:05:11+01:00
Zad 1.
(/-kreska ułamkowa)
7/9=x/21
9x=147
x=16i1/3metra

Odp:Palma wielkanocna ma wysokośc 16 i 1/3m

Zad 2.
x-pojemności zabawki Marka

x+1,5x+x+0,425=2
3,5x=1,575
x=0.45l

0,45*1.5=0,675l
0,45+0,425=0,875l

Spr; 0,675+0,45+o,875+2l

Odp:Pojemności ,,psikawki" Marka wynosiła 0,45l, Juliana 0,675l a Marka 0,875l
3 5 3