Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T15:53:12+01:00
W Romantyzmie polscy wieszczowie narodowi przedstawili różne wizje polski. Polska Chrystusem narodów przedstawiona jest w dramacie Adama Mickiewicza „Dziady” cz. III w scenie 5 Widzenie Księdza Piotra. Ksiądz Piotr będąc sam jeden w celi rozmawia z Bogiem w pokornej modlitwie, modli się za cierpiących więźniów patryjotów i duszę wielkiego buntownika Konrada.
W nagrodę
za swoją pokorę Bóg obdarza księdza widzeniem losów Polski, które przypominają losy mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak jak Jezus Chrystus mesjasz, Polacy zastali wydani na mękę, skazani na cierpienie przez Gala – Francję. Wielu Polaków przeszło drogę krzyżową z więzień na Syberię. Śmierć Chrystusa na krzyżu symbolizuje utratę niepodległości, śmierć państwa polskiego. Ofiara Chrystusa przyczyniła się do zbawienia – szczęścia ludzkości. Jego śmierć nie była bezsensowna tak jak cierpienie i śmierć wielu patryjotów. Polska musi poświęcić się cierpieć by odkupić grzechy innych narodów. Ta ofiara będzie przez Boga doceniana i Polska tak jak Chrystus zmartwychwstanie.
Idea mesjańska ma wymowę optymistyczną gdyż daje nadzieję na zmartwychwstanie i wyjaśnia istotę naszego narodowego cierpienia i światowej misji.
Opozycyjną do idei mesjanizmu jest idea Winkielriedyzmu, której orędownikiem (zwolennikiem) jest Kordian bohater Juliusza Słowackiego.
Na szczycie Mont-Blank ukazuje się szwajcarski bohater, który jako żywa tarcza przyjął na siebie włócznię wrogów przyczyniając się tym samym do zwycięstwa
swojego narodu.
Takim Winkielridem ma być Polska. Ma działać
, walczyć, być pierwszą w walce o woln...
39 4 39