Jakie to części mowy:
tysiąclecia-
zewnętrzne-
formy-
przypadków-
niż-
dystans-
cierpieniem-
radością-
nieszczęściem-
szczęściem-
wszystkie-
przeżycia-
miały-
wtedy-
stopień-
żywiołości-
wyłączności-
radość-
cierpienie-
jeszcze -
umyśle-

2

Odpowiedzi

2010-03-15T15:33:20+01:00
Tysiąclecia- rzeczownik
zewnętrzne- przymiotnik
formy- rzeczownik
przypadków- rzeczownik
niż- przysłówek
dystans- rzeczownik
cierpieniem- przysłówek
radością- rzeczownik
nieszczęściem- rzeczownik
szczęściem- rzeczownik
wszystkie- przymiotnik
przeżycia- rzeczownik
miały- przymiotnik
wtedy- przysłówek
stopień- rzeczownik
żywiołości- rzeczownik
wyłączności- rzeczownik
radość- rzeczownik
cierpienie- rzeczownik
jeszcze - przysłówek
umyśle- rzeczownik
2 5 2
2010-03-15T15:39:03+01:00
Tysiąclecia- rzeczownik
zewnętrzne- przymiotnik
formy- rzeczownik
przypadków- rzeczownik
niż- spójnik
dystans- rzeczownik
cierpieniem- rzeczownik
radością-rzeczownik
nieszczęściem-rzeczownik
szczęściem-rzeczownik
wszystkie- liczebnik
przeżycia-rzeczownik
miały- czasownik
wtedy- przysłówek
stopień-rzeczownik
żywiołości-rzeczownik
wyłączności-rzeczownik
radość-rzeczownik
cierpienie-rzeczownik
jeszcze - zaimek
umyśle-rzeczownik
2 5 2