Odpowiedzi są a, b, c, d
ułamki piszę np 3/4.
1. w którym zestawie ułamki są równe ułamkowi 8/12?
a) 4/6 6/10 2/4
b) 2/3 4/6 10/24
c) 2/3 40/60 4/8
d) 2/3 4/6 24/36
2. Suma ułamków 1/5 + 11/20 jest równa:
a) 1/2
b) 3/5
c) 3/4
d) 3/25
3.Suma liczb 1 4/5 + 2 7/10 jest równa:
a) 3 11/15
b) 3 11/50
c) 4 11/50
d) 4 5/10
4 Suma 2 3/4 + 3 5/8 jest:
a) mniejsza od 5
b) większa od 5, ale mniejsza od 6
c) większa od 6, ale mniejsza od 6 1/2
d) większa od 6 1/2
5.Różnica ułamków 3/5 - 1/6 jest równa:
a) 2/1
b) 2/11
c) 2/30
d) 13/30
6. Różnica ułamków 8/9 - 1/36 jest:
a) mniejsza od 1/4
b) większa od 1/4, ale mniejsza od 1/2
c) większa od 1/2, ale mniejsza od 3/4
d) większa od 3/4
7.Iloczyn 4/9 * 3/8 jest równy:
a) 2/72
b) 3/18
c) 1/6
d)12/17
8. Iloczyn 2 1/3 * 1 3/4 jest równy:
a) 2 3/12
b) 3 3/12
c) 3 4/12
d) 4 1/12
9. Iloraz 3/7 : 3/4 jest równy:
a) 1/3
b) 1/28
c) 1/11
d) 4/7
10. Iloraz 4 1/4 : 2 1/2 jest równy:
A) 2 1/2
B) 2
C)1 3/5
D) 1 7/10
proszę żeby było na dzisiaj.
Pozdro.

1

Odpowiedzi

2010-03-15T15:50:56+01:00
1 - 8/12 = 4/6=2/3
a) 4/6 6/10 2/4
b) 2/3 4/6 10/24
c) 2/3 40/60 4/8
d) 2/3 4/6 24/36
odp :D

2. Suma ułamków 1/5 + 11/20 jest równa: 0,20+0,55 = 0,75
a) 1/2 = 50 - zle
b) 3/5 = 60 - zle
c) 3/4 = 75 - dobrze
d) 3/25 = 12 - zle
3.Suma liczb 1 4/5 + 2 7/10 jest równa: 1,8+2,7 = 4,5
a) 3 11/15
b) 3 11/50
c) 4 11/50
d) 4 5/10 -dobrze
4 Suma 2 3/4 + 3 5/8 jest: 2,750+3,625 = 6,375
a) mniejsza od 5
b) większa od 5, ale mniejsza od 6
c) większa od 6, ale mniejsza od 6 1/2 - dobrze
d) większa od 6 1/2
5.Różnica ułamków 3/5 - 1/6 jest równa: 18/30 - 5/30=13/30
a) 2/1
b) 2/11
c) 2/30
d) 13/30 - dobrze
6. Różnica ułamków 8/9 - 1/36 jest: 32/36-1/36=31/36 = 0,86
a) mniejsza od 1/4
b) większa od 1/4, ale mniejsza od 1/2
c) większa od 1/2, ale mniejsza od 3/4
d) większa od 3/4 =0,75 czyli dobrze
7.Iloczyn 4/9 * 3/8 jest równy: 4/9 x 3/8 = 1/6
a) 2/72
b) 3/18
c) 1/6 - dobrze
d)12/17
8. Iloczyn 2 1/3 * 1 3/4 jest równy: 7/3 x 7/4 = 49/12 = 4 1/12
a) 2 3/12
b) 3 3/12
c) 3 4/12
d) 4 1/12 - dobrze
9. Iloraz 3/7 : 3/4 jest równy: 3/7 x 4/3 = 4/7
a) 1/3
b) 1/28
c) 1/11
d) 4/7 - dobrze
10. Iloraz 4 1/4 : 2 1/2 jest równy: 17/4 x 2/5 = 17/10 = 1 7/10
A) 2 1/2
B) 2
C)1 3/5
D) 1 7/10 - dobrze
23 4 23