Zadanie 1.
Gdyby nie istniały opory ruchu, na swoim rowerze uzyskiwałabym prędkość :
a) większa ( trochę, dużo ? )
b) mniejszą ( trochę, dużo ? )
c) dowolnie dużą
d) nie mogłabym się rozpędzić
Wyjaśnij.

Zadanie 2.
Przy prędkości 40 km/h na rękę wystawioną za okno samochodu działa siła oporu o wartości 5N. Jaka siła będzie na nią działać przy prędkościach:
a) 80 km/h
b) 120 km/h
c) 160 km/h
d) 200 km/h

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:00:31+01:00
2010-03-15T16:02:11+01:00
1. dużo większa
2.
a)10 N
b)15N
c)20N
d)25N