Dany jest prostopadłościan o wymiarach 2 dm, 30 cm, 0,1 m.
a) Wykonaj rysunek pomocniczy prostopadłościanu i narysuj jego siatkę w skali 1 : 5. ( możecie dać jakiś załącznik, ale nie musicie )
b) Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu i narysowanej siatki.
c) Napisz, które pole jest większe i ile razy większe.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:29:08+01:00
B) Pp=20+30 nie rozumiem ... i narysowanej siatki.
Pp=50cm2


_______
|30cm2 |
___|______|__
| |50 cm| |<<<< 40 cm
|___|_____|__|
|30cm|
| ____|
|50cm|
|_____|
1 1 1