Odpowiedzi

2010-03-15T18:02:03+01:00
1. Pochodne węglowodorów, w których jeden lub więcej atomów wodoru zastąpiono grupą OH- ALKOHOLE
2. Jeden ze związków zaliczanych do pochodnych węglowodorów- KARBOKSYLOWE
3. Jeden z czynników, decydujący o szybkości reakcji- KATALIZATOR
4. Nauka badająca naturę i własności substancji- CHEMIA
5. Reakcja, w której jedna substancja to utleniacz i reduktor- DYSPROPORCJONOWANIA
6.Dekan wchodzi w skład szeregu homologicznego...-ALKANÓW
7. Proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia- REDUKCJA
8. Układ co najmniej dwuskładnikowy- MIESZANINA

9. Źródło węglowodorów- WĘGIEL
10.Teoria budowy związków organicznych, to teoria Kekulego i ?- BUTLEROWA
11.Redakcja, gdzie co najmniej dwa pierwiastki zmieniają stopień utlenienia- REDOX
12. Nierozdzielające się w długich okresach czasu mieszaniny dwóch lub więcej związków chemicznych- ROZTWORY