1Co to jest Koalicja?
2.Naczym polega zasada jawności rozpraw i zasad niezawisłości sądów?
3.Czym zajmuje się trybunał stanu i konstytucji
4.Czym zajmuje się prokuratura i rzecznik praw obywatelskich
5.Co to znaczy ,że wybory są tajne,równe,bezpośrednie i powszehne
6.Czym zajmuje się samorząd terytorialny
7.Czym zajmuje się samorząd na poziomie gminy


POTRZEBUJE TEGO NA DZIESIAJ !!!! DAM WAM DOBRĄ OCENE ZA POPRAWNE ROZWIĄZANIE I NAILEPSZĄ ODPOWIEDŹ .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • ak69
  • Początkujący
2010-03-15T17:14:48+01:00
1) koalicja jest to umowa, pojednanie partii w celu uzyskania większości w sejmie.

2)jawnośc rozpraw- kady ma prawo wiedziec jaki jest wyrok,na czym sprawa polega jakie są strony postępowania
niezawisłośc sądów - śedzowie podporządkowują się konstytucji i ustawom, niezależnie od sądu każdy sędzia kieruje się aktami prawnymi i własnym sumieniem.Ponadto sędziowie są wolni od nacisków.Ważną role odgrywa tu powoływanie sędziów na czas nieokreślony, i to że posiadają immumitet.

3)Trubunał Stanu sądzi prezydenta, członków Rady Ministrów, prezesów NBP i NIK a także KRRiT, a także posłów i senatorów

Trybunał Konstytucyjny(nie konstytucji)
sprawdza zgodnośc ustaw, rozpatruje skargi konstytucyjne, orzeka o zgodności z konstytucją, rozstrzyga spory kompetencyjne wysokich organów władzy, orzeka o niezdolności prezydenta do sprawowania władzy.

4) prokuratura- zajmuje się najcięższymi przestępstwami i kontroluje działanie prokuratury rejonowej)
RPO- strzerze praw człowieka i obywatel , ada działanie isnstytucji publicznych i organizacji w aspekcie przestrzegania praw człowieka.

5) tajne - nikt nie wie jak 2 osoba głosuje
równe- każdy głos jest warty tyle samo
bezpośrednie -każdy musi osobiście oddac głos
powszechne- głosowa mogą wszyscy pełnoletni obywatele

6) samorząd terytorialny reprezentowanie interesów jego członków , doskonalenie zawodowe


7) gminy zaspokajan ie potrzebjej mieszkańców
prowadzenie aktów cywilnych wydawanie dowodów osobistych wypłacanie zasiłków wybory
3 3 3