HELP.! :(

1.
Znajdź największe liczby całkowite,jakie można wpisać w kratki.

3 i 3/4 + .... < 0
- 3 i 3/4 + ..... < 0
-10,01 - ..... > 0
-1,9 - ...... > 0

2.Oblicz:

1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + ... - 1498 + 1499 - 1500.
3.
Czy liczba (-1)*(-2)*(-3)*.....*(-1999)*(-2000) jest dodatnia ?
4.
Spośród liczb -2 , -1,25 , 3/4 , 4,5 , 6 i 1/2 wybierz TRZY
i wpisz zgodnie z podpisami

DODATNIA + UJEMNA = DODATNIA
UJEMNA + DODATNIA = UJEMNA
DODATNIA - DODATNIA = UJEMNA
UJEMNA - UJEMNA = DODATNIA

Prosze HELP

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:08:00+01:00
1.
3¾ -4< 0
- 3¾ + 3 < 0
-10,01 - (-11) > 0
-1,9 - (-2) > 0

2.
1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + ... - 1498 + 1499 - 1500=1499

3.
Czy liczba (-1)*(-2)*(-3)*.....*(-1999)*(-2000) jest dodatnia ?
TAK

4.

DODATNIA + UJEMNA = DODATNIA
UJEMNA + DODATNIA = UJEMNA
DODATNIA - DODATNIA = UJEMNA
UJEMNA - UJEMNA = DODATNIA

6,5+(-2)=4,5
-2+¾=-1,25
4,5-6,5=-2
-1,25-(-2)=¾

Proszę o naj :)
3 2 3