1. Wskaż poprawną odpowiedź.

1. Słowotwórstwo jest działem gramatyki zajmującym się:
a) budową wyrazów oraz sposobami ich tworzenia.
b) odmianą i znaczeniem wyrazów
c) znaczeniem wyrazów
d) historią języka.

2. Formant to:
a) końcówka wyrazu zmieniająca się w czasie jego odmiany
b) cząstka słowotwórcza, która tworzy nowy wyraz.
c) pewna forma gramatyczna wyrazu.
d) podstawa słowotwórcza.

3. Wyraz pochodny to:
a) wyraz podstawowy
b) wyraz utworzony od innego wyrazu.
c) każdy wyraz pochodzący z obcego języka.
d) wyraz, który pierwotnie pochodzenie chcemy wyjaśnić.

4. Wyrazem podstawowym od wyrazu 'malarski' jest:
a) malarz
b) malarka
c) malować
d) malowanie

5. Prawidłowy podział wyrazu 'kociak' na formanty i podstawę słowotwórczą to:
a) kocia-k
b) ko-ciak
c) koc-iak
d) koci-ak

6. Wyróżniona cząstka wyrazu 'mydlANY' to:
a) formant międzywyrazowy
b) końcówka fleksyjna
c) przedrostek
d) przyrostek

7. Wyraz 'napisać' utworzono za pomocą:
a) przyrostka
b) przedrostka
c) formantu zerowego
d) wyraz ten nie zawiera żadnego formantu

8. Do jednej rodziny wyrazów należą:
a) tyć, tylny, tył, tylko.
b) rok, lata, roczek, rokować.
c) człowiek, ludzki, ludowy, lud.
d) pływać, pływak, dopływać, dopływ.

9. Złożeniem jest wyraz:
a) samochód.
b) Wielkanoc.
c) siedemdziesiąt.
d) syzyfowa praca.

10. Prawidłowy podział słowotwórczy wyrazu 'cudotwórca' to:
a) cud-o-twór-ca.
b) cu-d-o-twórca.
c) cud-o-tworca.
d) cu-do-twórca.


2. Uzupełnij rodziny wyrazów.

Góra - ...ny = ?
Góra - ...ysty =?
Góra - ...ski =?
Góra - ...al - ...ski =?
Góra - ...al - ...ka =?
Góra - ...ka = ?
Góra - po...e = ?
Góra - przed...e = ?
Góra - pa...ek =?
Góra - pa...ek - ...owaty = ?


Myć - ...dło - ...niczka =?
Myć - ...dło - ...any =?
Myć - ...dło - ...ko = ?
Myć - wy... =?
Myć - prze... = ?
Myć - z... =?
Myć - u... = ?

1

Odpowiedzi

2013-12-29T12:26:50+01:00
Zadanie 1:a)
Zadanie 2:b)
Zadanie 3:b)
Zadanie 4:c)
Zadanie 5:d)
Zadanie 6:d)
Zadanie 7:b)
Zadanie 8:d)
Zadanie 9:b)
Zadanie10:c)
Uzupełnij rodziny wyrazów:
górny
górzysty
górski
góral - góralski
góra - górka
góra - pogórze
góra - pagórek
góra - pagórek - pagórkowaty

myć - mydło - mydelniczka
myć - mydło - mydlany
myć - mydło - mydełko
myć - wymyć
myć - przemyć
myć - zmyć
myć - umyć

Pozdrawiam
11 4 11