Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T20:18:21+01:00
264) wysoko rozwiniete: a c f
rozwijające się: b d e
265) a c e
266) -systematyczny spadek wydobycia w krajach europejskich
- wzrost wydobycia w krajach azjatyckich
267) od góry: Norwegia, Stany Zjednoczone, Polska, Francja
268) - wzrost roli przemysłu wysokiej techniki
- zmiany w organizacji przedsiębiorstw
- przenoszenie niektórych przemysłów do innych krajów
269) -wykres A
- mały udział przemysłu lekkiego
- dominuje przemysl elektromaszynowy
270) - przemysł high-technology
- ośrodki położone głównie w krajach wysoko rozwiniętych
271) - naruszenie równowagi skał może uaktywnić ruchy sejsmiczne
-57 gatunków fauny zagrożonych jest wyginięciem
-zniszczenie ekosystemów w dolinie Jangcy

Gwarantuję, że odpowiedzi są prawidłowe na 100 % Liczę na naj.