1) powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu stanowi 3/4 pola koła o pow 100pi cm2. ohlicz pole pow całkowitej stożka.

2) przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym, a objętosć stoża jest równa 9pi√3. oblicz promień podstawy stożka


potrzebna na dzisiaj..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:13:54+01:00
Pc=πr²+πrl

100π=πl² ( l - promień koła z którego jest powierzchnia boczna)
100=l²
l=10


πrl=3/4*100π ( r-promień koła będącego podstawą stożka)
rl=75
r=75/l
r=75/10
r=7,5

πr²=π*(7,5)²=56,25π

Pc=56,25π+75π=131,25π


2) x-dł. boku trójkąta
h-wysokośćte4go trójkąta = x√3/2
r=x/2
V=1/3πr²h

1/3πr²h=9π√3
πr²h=9π√3
r²h=9√3
(x/2)²*x√3/2=9√3
x²/4*x√3/2=9√3
x³√3/8=9√3
x³/8=9
x³=72
x=2∛9

r=∛9
PROSZĘ O NAJ
2 3 2