Odpowiedzi

2010-03-15T18:12:42+01:00
Państwo Demokratyczne:
-ma prawo do wyznania religii
-prawo do wyboru głowy państwa
-prawo do życia
-wolność osobista
-wolność od tortur
-wolność sumienia i wyzwania
Państwo Autorytarne:
-człowiek nie ma prawa oświadczyć swojego zdania
-nie ma praw do wyznania
Państwo Totalitarne:
-niema prawa do niczego
-występuje kara śmierci
-bardzo duży terror wobec obywateli
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:38:12+01:00
Demokracja:
Obywatele są źródłem władzy, wybierają swoich przedstawicieli do organów władzy, kontrolują ją. Obywatele posiadają prawa i wolności obywatelskie, które są prawnie zagwarantowane (prawo do głosowania, do zrzeszania się, wyrażania swoich poglądów, do wolności słowa i sumienia).

Autorytaryzm:
Władza obywateli jest ograniczona, udział obywateli w życiu państwa poddany jest ostrej kontroli, funkcjonuje rozwinięty aparat przymusu i terroru (cenzura, Kontrola prasy, telewizji, widowisk,)

Totalitaryzm:
Prawa i wolności obywatelskie są nagminnie łamane, wszelkie przejawy pluralizmu politycznego są bezwzględnie niszczone, opozycja nie ma możliwości działania, funkcjonuje rozbudowany aparat represji i przymusu, państwo kontroluje wszelkie przejawy życia obywateli.