PUNKT P = 3,m-2 gdzie m należy do rzeczywistych jest środkiem odcinka AB takiego że a = 2,-1 i b =4,3 zatem odp
a m=3
b m=1
c m=0
d m= 6

zad do prostejKnależy punkty P= - 1 i 4
i M= 1i 2. Współczynnik kierunkowy prostej k jest równy
a -3
b 3
c-1
d 1
jak zrobisz napisz mi jak tozrobiłeś zrobiłaś
na dzis musze to mieć

1

Odpowiedzi

2010-03-15T18:44:02+01:00
Zad 1
Obliczam ze wzoru na środek odcinka. Punkt P jest środkiem odcinak AB.
Xp=(Xa+Xb)/2 współrzędna x środka odcinka to średnia arytmetyczna współrzędnych x końców danego odcinka. Obliczenia:
3=(2+4)/2
Yp=(Ya+Yb)/2 współrzędna y środka odcinka to średnia arytmetyczna y współrzędnych końców odcinka Obliczenia:
m-2=(-1+3)/2
m-2=1
m=3 ODP:A
zad2
równanie prostej to y=ax+b
współczynnik kierunkowy to a
Oba punkty należą do tej samej prostej więc:
Dla pktu P: 4=a*(-1)+b
Dla pktu M: 2=a*1+b
(podstawiam za x i y współrzędne punktów P i M)

Równania te traktuję jako układ dwóch równań
4=-a+b
2=a+b

a=b-4 (wyznaczam a z pierwszego równania) i podstawiam do drugiego Otrzymuję:
2=b-4+b
2b=6
b=3
Wracam do równania na a:
a=b-4
a=3-4
a=-1 ODP:C
Starałam się opisywać wszytsko żebyś nie miał/a problemów za zrozumieniem:)
Jeśli masz pytania pisz na priv. Proszę o naj:)