Odpowiedzi

2010-03-15T18:47:52+01:00
Powołaniem chrześcijanina jest powołanie do wolności, ponieważ Bóg stworzył człowieka wolnym. Powierzył mu dar wolności. Wolność, o której mówi Apostoł Paweł, to nie swawola prowadząca do zguby, lecz wolność, do której wyswobodził nas Chrystus oddając za nas życie. Cechami wyróżniającymi tę wolność są duch służby i miłość bliźniego, która nie waha się ponieść ofiary i trudu dla dobra innych. Prawdziwą wolnością jest tylko ta, która służy dobru i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do "niewoli grzechu" (KKK 1732).
6 5 6
2010-03-15T18:48:42+01:00
Wolność jest to swoboda w wyrażaniu swoich uczuć, emocji i poglądów.. Te słowa świętego wzbudzają
w nas słuszny niepokój, gdyż z jednej strony uświadamiają prawdę, że często człowiek układa sobie życie wbrew Bogu, stając się niewolnikiem grzechu. Moim zdaniem wolność to nasze życie. Bez wolności nie umielibyśmy żyć. Każdy
z nas powinien docenić fakt, że Chrystus daje wolność, jeśli Chrystus jest Twoim Panem – jesteś wolny.
6 4 6
2010-03-15T18:48:48+01:00
Jezus wyprowadził lud wybrany z ziemi egpiskej. Nazywali go oni domem niewoli. Jednak Chrystus chciał dac im wolna wole. Ci co w niego uwierzyli szli za czlowiekiem ktory ich wyprowadził.
7 2 7