Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T07:14:53+01:00
Konkurencja – to relacja pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami zabiegającymi o to samo, ograniczone dobro.

Plusy:maksymalizacja produkcji, rywalizacja, motywacja, wynalazki.

Wady:
- Rozwój niepożądanych społecznie produktów i usług (alkohol i heroina)
-Proliferacja produktów- duża odmiana tego samego produktu
- stosowanie nieetycznych technik, rozpowszechnianie fałszywych informacji

Monopol, forma rynku, na którym działa jeden sprzedawca przy nieograniczonej liczbie nabywców. Może przybierać formę związków producentów (kartel, trust, koncern) dających przewagę ekonomiczną nad konkurentami poprzez osiąganie wyższych zysków, dzięki korzystnemu kształtowaniu cen sprzedaży, jak i wobec możliwości narzucania niskich cen dostawcom.
1 5 1