Zad.1 Zapisz trujram kwadratowy y=-⅓(x-2)²+3
zapisz w postaci ogólnej i wypisz jej współczynniki
a,b,c oraz w postaci iloczynowej

Zad.2 dana jest funkcja f(x)=3x²+2x-1
a)dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartosci dodatnie
b)dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartosci ujemne
c)dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartosc 4
d)dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartosci mniejsze od (-1)
e)dla jakich argumentów wartosć funkcji f są mniejsze od wartosci funkcji g(x)=2x+2

Zad.3 Rozwiąż graficznie i algebraicznie układ równań
x+y=6
x*y=8

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T20:18:00+01:00