Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:35:51+01:00
Rodzaje promieniowania

Wszystkie rodzaje promieniowania: α, β, γ mają zdolność jonizacji materii. Zjawisko to polega na tworzeniu się jonów z elektrycznie obojętnych atomów w wyniku wybijania elektronów. Atom, który utracił elektron staje się kationem, a który przyłączył - anionem. Zjonizowane cząstki posiadają inne własności: przede wszystkim przewodzą prąd elektryczny.

Promieniowanie α (alfa)
Promieniowanie α jest to strumień dodatnio naładowanych jąder helu, cechujący się małą przenikalnością alfa, zatrzymuje je nawet kartka papieru.
Stosunkowo duże cząstki α szybko tracą energię podczas oddziaływania z cząsteczkami powietrza czy ośrodka.

Promieniowanie β (beta)
Promieniowanie β jest to wiązka elektronów o ładunku ujemnym, pochodząca z rozpadu jądra atomowego. Ma ono mniejszą jonizację od promieniowania α. Elektrony poruszają się z prędkością zbliżoną do prędkości światła! Promieniowanie to jest zatrzymywane przez aluminiową blachę.

Promieniowanie γ (gamma)
Ten rodzaj promieniowania jest słabo zjonizowany oraz charakteryzuje się bardzo dużą przenikalnością zasięgiem i energią. Jest to strumień kwantów promieniowania powodujący bardzo silną jonizację materii.
Promieniowanie γ jest najniebezpieczniejsze dla żywych organizmów; przechodzi przez blachę aluminiową ale zatrzymuje je kilku centymetrowa osłona z ołowiu.
18 4 18