Pojęcie ,,prędkość chwilowa'' występuje w ruchu:
a)jednostajnym
b)krzywoliniowym
c)niejednostajnym
d)dowolnym
e)prostoliniowym
Uzasadnij odpowiedź

Pojecie ,,prędkość średnia'' występuje w ruchu:
a)jednostajnym
b)krzywoliniowym
c)niejednostajnym
d)dowolnym
e)prostoliniowym
Uzasadnij odpowiedź
Między innymi Teresa Kulawik ,,Fizyka i astronomia dla gimnazjum''

1

Odpowiedzi

2009-10-25T19:18:31+01:00