NAPISZ O CZEGO UCZY NAS TA EWANGELIA
25 października 2009

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: »Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!« Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: »Synu Dawida, ulituj się nade mną!« Jezus przystanął i rzekł: »Zawołajcie go!« I przywołali niewidomego, mówiąc mu: »Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię.« On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: »Co chcesz, abym ci uczynił?« Powiedział Mu niewidomy: »Rabbuni, żebym przejrzał.« Jezus mu rzekł: »Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.« Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Mk 10, 46-52

3

Odpowiedzi

2009-10-25T19:28:57+01:00
Ewangelia powyższa ukazuje nam, że w obliczu wielu potrzeb, czy problemów możemy zwrócić się do Boga. Bartymeusza uzdrowiła jego niepodważalna wiara w zdolności i miłosierdzie Jezusa. Nasze modlitwy i wznoszone ku Ojcu prośby powinny być nacechowane podobną żarliwością i pewnością, że Bóg nas wysłucha i wie, co zrobić, byśmy kształtowali się w drodze ku Zbawieniu.
2009-10-25T19:33:10+01:00
Powyższa Ewangelia pokazyje nam, że w obliczu wielu potrzeb, czy problemów możemy zwrócić się do Boga. . Nasze modlitwy i wznoszone ku Ojcu prośby powinny być nacechowane podobną żarliwością i pewnością, że Bóg nas wysłucha i wie, co zrobić, byśmy kształtowali się w drodze ku Zbawieniu.
2009-10-25T19:37:40+01:00
Ta ewangelia uczy nas tego żeby pomimo wilu ludzi, ktorzy będą nas uciszać nie powstrzymywać sie od pokazania swoich problemów światu, ponieważ są ludzie którzy mogą nam pomóc.