Odpowiedzi

2009-10-25T21:18:22+01:00
Antysemityzm - dyskryminacja (nie przychylne traktowanie) Żydów.

rodło - Związek Polaków w Niemczech od 1932 aż do czasów obecnych. ZPwN - ich celem była prawna reprezentacja Polaków.

polonizacja - polega na przyswajaniu polskiego języka, kultury, obyczajów itp. Może mieć charakter przymusowy lub zupełnie dobrowolny.

mniejszości narodowe - ludność odrożniająca się kulturą, obyczajami itp. zamieszkuje terytorium innych zbiorowości.
1 5 1