Odpowiedzi

2010-03-15T20:14:31+01:00
Polacy bezrobotni korzystają z zasiłków , który przynaje im Państwo :)
2010-03-15T20:15:04+01:00
Bezrobotni starają sie szukać pracy, szukają gdzie się da.
W związku z podjęciem pracy mogom iść do pośredniaka.


^^xD
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T20:16:06+01:00
Metody przeciwdziałania bezrobociu:
A. Aktywne:
· Pośrednictwo w znalezieniu pracy
· Poradnictwo zawodowe
· Szkolenia i przekwalifikowania bezrobotnych
· Współfinansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych
B. Pasywne:
· Zasiłki dla bezrobotnych
· Zasiłki i świadczenia przedemerytalne
· Obniżenie wieku przedemerytalnego
· Wydłużenie okresu obowiązkowej nauki dla młodzieży

Instytucje pomagające bezrobotnym:
a) z ramienia administracji rządowej:
- Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
- Krajowy Urząd Pracy oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy i Państwowe Urzędy Pracy
b) z ramienia samorządów terytorialnych :
- Urzędy pracy
- Instytucje i Biura Pośrednictwa Pracy
2 3 2