Zad.1 Motocyklista jadący z prędkoscia v0=72 km/hzacząl hamowac z opuźnieniem a=2m/s2.Oblicz czas hamowania motocykla do momentu zatrzymania. Podaj wartośc prędkości motocykla po 4s i 8s hamowania.
Zad.2 Oblicz drogę hamowania motocykla, o którym była mowa w zadaniu 1

1

Odpowiedzi

2010-03-15T20:56:43+01:00
Zad1
a=Δv/t
t=Δv/a
t=72km/h-0km/h /2m/s2
t=72km/h/2m/s2
t=20m/s / 2m/s2
t=10s

zad2
s=V₀t- at²/2
V₀=Okm/h
s=at²/2
s={2m/s2 x (10s)2}/2
s={2m/s2 x 100s2}/2
s=100m
2 4 2