Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T21:31:31+01:00
Zwierciadło płaskie jest po prostu osią symertii pomiędzy przedmiotem a obrazem czyli obraz musi byc symetryczny do przedmiotu, a linia według której mają być symetryczne to zwierciadło płaskie.
3 3 3
2010-03-15T21:31:38+01:00
Przy konstrukcji obrazu pozornego od skrajnych punktów prowadzisz prostą do zwierciadła, wystawiasz oś prostopadłą do płaszczyzny zwierciadła i pod takim samym kątem rysujesz promień odbity . Musisz zrobić przynajmniej takie dwa promienie (ze skrajnych punktów przedmiotu) . Następnie rysujesz linią przerywana przedłużenia promieni ODBITYCH przechodzących "Za" zwierciadło. Potem odmierzasz cyrklem odległość jednego punktu od zwierciadła i tak jakbyś przekształcała przez zymetrię przenosisz go na druga strone ( na przedłużenie promienia). Tak ssamo robisz z drugim punktem. POtem je łączysz i powstaje obraz pozorny :)