15. kwiat służy roślinie do :
a.) rozmnażania
b.)wabienia owadów
c.) fotosyntezy
d.) pobierania soli mineralnych

16. Aby przetrwać zimę niektóre rośliny zimują w ziemki w postaci
a.) bulw
b.) kłączy
c.) cebul
d.) żadna odp. nie jest prawidłowa

17. Do roślin u których kwiaty pojawiają się wcześniej niż liście należy :
a.) leszczyna
b.)orzech włoski
c.) forsycja
d.) buk


18.Do grzybów, które nie mają kapelusza należy
a.) pleśniak
b.) gąska
c.) drożdże
d.) pędzlak


19.Szlak orlich gniazd ciągnie się od :
a.) Częstochowy do krakowa
b.) opola do krakowa
c.)Wrocławia do częstochowy
d.) żadna odp. nie jest prawidłowa

20. Wraz ze wzrostem wysokości w górach zmienia się:
a.)temp. powietrza
b.)ciśnienie powietrza
c.)roślinność
d.) żadna odp. nie jest prawidłowa.

21. o cech wodnych organizmów roślinnych należą:
a.) Pędy giętkie
b.) liście drobne
c.) brak u niektórych roślin systemu korzeniowego
d.) liście omszone

22. Wskaż cechy, po których można poznać roślinę:
a.) kształt blaszki
b.) rodzaj liści
c.) pokrój ( przepraszam c nie było widać na kartce tylko tyle mi się udało odczytać )
d.) ułożenie liści na łodydze


23.Do węgli kopalni należy :
a.)torf
b.) węgiel brunatny
c.) muł
d.) węgiel kamienny

24. Do surowców metalicznych nie należy :
a.) siarka
b.) sól
c.) gips
d.) rudy cynku

25. Gleby, które powstają w dolinach i ujściach rzek to :
A.) gleby bagienne
b.)rędziny
c.) mady
d.) gleby bielicowe26. Rolą układy szkieletowego jest :
A.0utrzymywanie prawidłowej podstawy ciała
b.) chronienie serca
c.)chronienie mózgu
d.) doprowadzanie do organizmu tlenu


27. Na Wyżynie lubelskiej leżą :
a.) częstochowa i lublin
b.)liblin i sosnowiec
c.)katowice i zamość
d.)zamość i lublin

28. przebywając na terenie objętym ochroną prawną należy
a.) poruszać się wyznaczonymi szlakami
b.) nie wolno zbierać i niszczyć roślin
c.)nie wolno płoszyć zwierząt
d.) zbierać grzyby


29. Symbloem wolińskiego parku naroowego jest:
a.) orzeł bielik
b.) bóbr
c.) czapla siwa
d.) sowa


30. Żółw błotny żywi się :
a.)owadami
b.) żadami
c.) rybami
d.) skorupiakami

3

Odpowiedzi

2010-03-15T21:54:17+01:00
15. kwiat służy roślinie do :
a.) rozmnażania

16. Aby przetrwać zimę niektóre rośliny zimują w ziemki w postaci
a.) bulw

17. Do roślin u których kwiaty pojawiają się wcześniej niż liście należy :

b.)orzech włoski
18.Do grzybów, które nie mają kapelusza należy

c.) drożdże19.Szlak orlich gniazd ciągnie się od :
a.) Częstochowy do krakowa


20. Wraz ze wzrostem wysokości w górach zmienia się:
a.)temp. powietrza


21. o cech wodnych organizmów roślinnych należą:

b.) liście drobne


22. Wskaż cechy, po których można poznać roślinę:

b.) rodzaj liści23.Do węgli kopalni należy :

d.) węgiel kamienny

24. Do surowców metalicznych nie należy :

b.) sól


25. Gleby, które powstają w dolinach i ujściach rzek to :
A.) gleby bagienne


26. Rolą układy szkieletowego jest :
A.0utrzymywanie prawidłowej podstawy ciała


27. Na Wyżynie lubelskiej leżą :
a.) częstochowa i lublin

28. przebywając na terenie objętym ochroną prawną należy

b.) nie wolno zbierać i niszczyć roślin29. Symbloem wolińskiego parku naroowego jest:

b.) bóbr30. Żółw błotny żywi się :
a.)owadami

1 5 1
2010-03-15T22:05:45+01:00
15.a.b
16.a.b.c
17.a.b.c
18.a.c.d
19.a
20.a.b.c
21.a.b.c
22.a.b.c.d
23.a.b.d
24.a.b.c
25.c
26.a.b.c
27.d
28.a.b.c
29.a
30.a.b.c.d
1 1 1
2010-03-15T22:15:40+01:00
15 b
16 a
17 c
18 c
19 a
20 b
21 c
22 b
23 d
24 c
25 b
26 a
27 d
28 a
29 a
30 a2 3 2