Znajdź informacje odpowiadające nagłówkom tabelki i wpisz je w odpowiednich miejscach . Pod spodem oceń działalność cara Piotra I z punktu widzenia interesów Rosji oraz interesów Rzeczy pospolitej .
* Rosja w początkach rządów Piotra I
* Działania podjęte przez Piotra I
* Wyniki działania Piotra I

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T12:47:00+01:00
* Rosja w początkach rządów Piotra I : Gdy wstąpił na tron Rosja była dość słabym krajem, o małej liczbie armii, bez manufaktur i
udogodnień.

* Piotr I wprowadził reformy dzięki którym Rosja mogła dołączyć do Największych Mocarstw Europy : nowe centralne instytucje - senat i kolegia. Aby usprawnić zarządzanie krajem podzielił kraj na gubernie a zarządzali w nich Gubernatorzy którzy byli tylko podwładni carowi. Największa wagę jednak przywiązał on do armii i unowocześnienia go.

* Po śmierci Piotra I Rosja dysponowała już około 300- tysięczna armia, Piotr rozpaczą także budowę manufaktur które miały za zadanie produkowanie broni i odzieży dla wojska. W swoim testamencie ufundował Petersburska Akademie Nauk, do której zaproszono cudzoziemców aby kształcili przyszłych rosyjskich uczonych.
4 3 4