Zapisz podane zdania w postaci równań.Spróbuj zgadnąć rozwiązania.
a)Jeśli liczbę a powiększymy o 20 to otrzymamy 25.
b)Liczba 25 jest 2 razy większa od liczby t
c)Liczba 5 stanowi 1/3 liczby c
d)50% liczby x jest równe 18
e)Jeśli liczbę x zwiększymy o 100% to otrzymamy 250
f)Jeśli od liczby trzy razy większej od x odejmiemy liczbę x to otrzymamy 50

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T13:57:48+01:00
A) x+20=25
x=25-20
x=5
b) 25=2t/:2
12.5=t
c)5=1/3c /razy 3
15=c
d) 50%x=18 /razy 2
100%=36
e) 2x=250/:2
x=125
f) 3x - x= 50
2x=50 /:2
x=25
7 3 7