1. Mama i córka mają łącznie 63 lata. Mama jest dwa razy starsza od córki. Ile lat ma każda z nich?
2.Za 200 biletów do kina zapłacono łącznie 3375 zł. Bilety dla dorosłych
były po 18 zł, a cena biletu dla dziecka stanowiła 0,75 ceny biletu dla osoby dorosłej.
Ile biletów kupiono dla odrosłych,a ile dla dzieci?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T15:27:19+01:00
1.
Mama i córka mają łącznie 63 lata. Mama jest dwa razy starsza od córki. Ile lat ma każda z nich?

x - wiek mamy
y - wiek córki

x+y=63
x=2y

2y+y=63
3y=63 /:3
y=21
x=2*21=42

spr.21+42=63

2.
Za 200 biletów do kina zapłacono łącznie 3375 zł. Bilety dla dorosłych były po 18 zł, a cena biletu dla dziecka stanowiła 0,75 ceny biletu dla osoby dorosłej.
Ile biletów kupiono dla odrosłych,a ile dla dzieci?

x - ilość biletów dla dorosłych
y - ilość biletów dla dzieci

18 - cena biletu dla osoby dorosłej
0,75*18=13,50 - cena biletu dla dziecka

x+y=200
18x+13,5y=3375

x=200-y
18*(200-y)+13,5y=3375
3600-18y+13,5y=3375 /-3600
-4,5y=-225 /:(-4,5)
y=50
x=200-50=150

spr. 18*150+13,5*50=3375

Sprzedano 150 biletów dla dorosłych i 50 biletów dla dzieci.

4 4 4