Odpowiedzi

2009-10-25T23:08:58+01:00
W pewnym sensie Tak.
Bo oni mieli władzę nad społeczeństwem.
Ale też Nie.
Bo mieli to miej rozgałęzione niż np. Niemcy.
Ja jednak uważam że TAK, dlatego iż oni jak coś wymyślili to większość państw od gapiało od nich metody czy zasady.
2009-10-25T23:54:31+01:00
Totalitaryzm – charakterystyczny dla XX-wiecznych reżimów dyktatorskich system rządu dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologii państwowej, terroru tajnych służb, akcji monopolowych i masowej monopartii.

Myślę,że Sparta była pierwowzorem państwa totalitarnego,ponieważ już po urodzeniu się dziecka rada starszych decydowała o jego dalszych losach nie mieli wyboru ich życie było podporządkowane kontroli ze strony władz-zdrowi chłopcy otrzymywali przydział ziemi i prawo do życia,ale dzieci chore były porzucane w górach Tajgetu.Po ukończeniu 7 lat chłopcy mieli już wyznaczone standardy i normy zachowania-przebywali w ciągu dnia razem w obozie bawiąc się i ucząc-każdy musiał nauczyć się znosić niewygody,głód,różnice temperatur,kary cielesne,kraść,kłamać oraz propagować i idealizować państwo.W wieku 20-30 lat wszyscy podlegali skoszarowaniu przez cały dzień doskonaląc się w sztuce wojennej.Po ukończeniu 30 lat dopiero stawał się pełnoprawnym obywatelem Sparty i do 60 roku życia miał obowiązek uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych.Dziewczęta musiały być wzorowymi matkami i żonami,znosić cierpienia.
Na przykład helioci czyli ludność podbita,traktowana była jak niewolnicy,byli związani z ziemią,nie można ich było sprzedać i nie mieli żadnych praw.A periojkowie ("mieszkający wokoło") niby mieli swój własny samorząd,ale był on ściśle kontrolowany przez Spartę i musieli służyć w wojsku spartańskim.Myślę,że przedstawiłam wystarczającą ilość argumentów popierających opinię,że Spartę można uznać za pierwowzór państwa totalitarnego.
4 5 4