Odpowiedzi

2010-03-16T16:50:19+01:00
4 A = 4 C/s

3600 s - x
1 s - 4 C
x = 14400 C - taki ładunek przepłynął przez roztwór

m = Q*M/F*z

F - stała Faradaya = 96500 C/mol
Q - ładunek - 14400 C
M - masa molowa wydzielanej substancji
z - ładunek jonu ulegającego elektrolizie

Srebro ma znacznie wyższy potencjał od żelaza, więc wydziela się jako pierwsze, dopiero po całkowitym jego wydzieleniu zaczyna się wydzielanie żelaza.

sprawdzamy jaki jest potrzebny ładunek do wydzielenia całego srebra:
w roztworze jest 0,1 mola srebra czyli 10,8g
Q = Fmz/M = 96500*10,8*1/108 = 9650 C - tyle ładunku zużyte jest na całkowite wydzielenie srebra, więc:
14400 - 9650 = 4750 C - zostaje na wydzielenie żelaza
Masa wydzielonego żelaza wyniesie zatem:

m = 4750*56/96500*2 = 1,38 g

Odpowiedź:
W procesie wydzieli się całe dostępne srebro tj. 10,8 gi dodatkowo 1,38 g żelaza.