Zad1
Podkreśl w zdaniach podmiot.Zapisz obok zdań pytania, na które odpowiadają wyróżnione przez Ciebie części zdania.

Mieszkańcy tego miasteczka kochali psy.

Lassie nie jest na sprzedaż.

Psa nie było przed szkołą!

Nie wystarczy nam pieniędzy.

Deszcz i błoto zmieniły jej sierść w pozlepiane kudły.


Zad2
Wskaż orzeczenie w zdaniach opisujących osoby.
1.Karol jest skarbnikiem klasowym
2.Piotr będzie jutro dyżurnym.
3.Asia została gospodarzem klasy.
4..Hania jest trochę roztargniona.
5.Kuba został klasowym mistrzem ortografii.
Basia jest najlepszą uczennicą.

Zad3
Podkreśl zdania bezpodmiotowe :

Pomalowano ściany.
Grzmi
Poszliśmy na gofry.
Zasnęłam o dziesiątej.
Stało tam mnóstwo wazonów.
Zbito szybę.
Ola i Magda są koleżankami.
Zdjęto obraz.
Deszczu nie będzie.
Zapomniałam podręcznika.

3

Odpowiedzi

2010-03-16T16:34:52+01:00
1.
Mieszkańcy tego miasteczka kochali psy. - podmiot psy
Lassie nie jest na sprzedaż.-podmiot Lassie

Psa nie było przed szkołą!-podmiot pies

Nie wystarczy nam pieniędzy.podmiot nam

Deszcz i błoto zmieniły jej sierść w pozlepiane kudły. podmiot deszcz i błoto
2.
1.Karol jest skarbnikiem klasowym -orzeczenie jest
2.Piotr będzie jutro dyżurnym.- będzie
3.Asia została gospodarzem klasy.-została
4..Hania jest trochę roztargniona.- jest
5.Kuba został klasowym mistrzem ortografii.- został
Basia jest najlepszą uczennicą.-jest
3.
Pomalowano ściany.
Grzmi
Stało tam mnóstwo wazonów.
Zbito szybę.
Deszczu nie będzie.
16 2 16
2010-03-16T16:36:47+01:00
Ad1

Mieszkańcy tego miasteczka kochali psy.
podmiot to: mieszkańcy - kto?

Lassie nie jest na sprzedaż.
podmiot to : lassie - kto?

Psa nie było przed szkołą!
podmiot: psa - kogo? czego?

Nie wystarczy nam pieniędzy.
podmiot: nam komu? czemu?

Deszcz i błoto zmieniły jej sierść w pozlepiane kudły.
podmiot zbiorowy: deszcz i bloto - kto? co?

ad2
1.Karol jest skarbnikiem klasowym
orzeczenie: jest skarbnikiem

2.Piotr będzie jutro dyżurnym.
orzeczenie" bedzie dyzurnym

3.Asia została gospodarzem klasy.
orzeczenie; zostala gospodarzem

4..Hania jest trochę roztargniona.
orzeczenie: jest roztargniona

5.Kuba został klasowym mistrzem ortografii.
orzeczenie: zostal mistrzem

6.Basia jest najlepszą uczennicą.
orzeczenie: jest uczenica
wszystkie orzeczenia so imienne bo maja w sobie łącznik

ad3
zdania bezpodmiotowe to:
-Pomalowano ściany.
-Grzmi
-Stało tam mnóstwo wazonów.
-Zbito szybę.
-Zdjęto obraz.
12 4 12
2010-03-16T16:41:00+01:00
Zad 1:
a) podmiot - mieszkańcy ,orzeczenie - kochali, pytania - kto? co?
b) podmiot Lessie, orzeczenie - nie jest, pytania - kto? co?
c) podmiot - psa , orzeczenie - nie było , pytania - kogo? czego?
d) podmiot - pieniędzy, orzeczenie - nie wystarczy, pytania - kogo?czego?
e) podmiot - deszcz i błoto, orzeczenie - zmieniły, pytania - kto?co?

zad.2:
a) jest
b) będzie
c) została
d) jest
e) został
f) jest

Zad.3:
Grzmi - zjawisko przyrody;
Zbito szybę - zdanie w którym czasownik kończy się na -no, - to;
Zdjęto obraz - ----------------------||---------------------------------;
Deszczu nie będzie - zjawisko przyrody
Pomalowano ściany - zdanie w którym czasownik kończy się na -no,-to
6 3 6