Podaj 2 przykłady krajów w których panuje demokracja wyborcza i demokracja konstytucyjna. Czym się różni demokracja wyborcza od konstytucyjnej? Podaj główną różnicę.


Teraz jest krzyżówka niestety nie dam zdjęcia bo mi się fon popsuł a razem z nim aparat
Podam wam pytania :

- inaczej postawa społeczno-polityczna oparta na miłości do swojego kraju i jego tradycji przy równoczesnym poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur

- szczególny typ społeczeństwa, w którym obywatele mogą się zrzeszać i podejmować różnego rodzaju działania w sferze publicznej, bez ingerencji ze strony władz państwa

-zespół praw przysługujących grupie ludzi żyjących na terenie państwa , w którym większość obywateli jest innej narodowości

- metoda mająca na celu wyłonienie przedstawicieli społeczeństwa (np. parlamentarzystów) lub kandydatów na urzędy publiczne (np. prezydent miasta)

- działania obywateli w demokratycznym państwie polegające nie tylko na kontrolowaniu rządzących, zwracaniu ich uwagi na istotne problemy, protestowaniu przeciw błędnym i niesprawiedliwym decyzjom ale przede wszystkim na podejmowaniu różnorodnych inicjatyw w sferze publicznej

- bezpośrednie głosowanie ogółu obywateli w określonej sprawie w którym biorą udział wszyscy obywatele mający czynne prawo wyborcze

- naczelny organ władzy państwowej sprawujący funkcję ustawodawczą

- wyrażane publiczne poglądy obywateli dotyczące istotnych problemów społecznych i politycznych

- podstawowy akt prawny stanowiący fundament systemu prawnego w danym kraju

- skrzynka z otworem do której wrzuca się kartki podczas tajnego głosowania
Mam to na jutro daje najlepszą odpowiedź Błagam pomużcie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:34:11+01:00
To drugie ci rozwiąże bo 1 nie wiem jakby co to ci napisz .

1.PATRIOTYZM
2.SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
3.
4.WYBÓR NA STANOWISKO
5.PRAWA OBYWATELSKIE
6.REFERENDUM
7.PARLAMENT
8.
9.USTAWA
10.URNA
2 1 2