Odpowiedzi

2009-10-26T11:35:00+01:00
A) HCl + KOH -> KCl +H2O

H+ +Cl- + K+ + OH - -> K + +Cl - + H2O

H+ +OH - ->H2O


B) H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 +2H2O

2H+ +SO4- + 2Na+ + 2OH - -> 2Na + +SO4 - + 2H2O

2H+ +2OH - -> H2O
W załączniku jest to samo, ale poprawniej zapisane. Gdyż znaki + - przy jonach piszemy na górze, i liczbę atomów w związkach piszemy na dole małymi cyframi. Mam nadzieję, że pomogłam.
1 5 1
2009-10-26T11:35:22+01:00
HCl + KOH ---------> KCl + H2O (cząsteczkowo)
K+ + Cl- + K+ + OH- ----------> K+ + Cl- + H2O (jonowo)
H+ + OH- ----------> H2O ( skrócono jonowo)

H2SO4 + 2NaOH -----------> Na2SO4 +2H2O(cząsteczkowo)
2H+ +SO4- + 2Na+ + 2OH- --------> 2Na + +SO4 - + 2H2O(jonowo)
2H+ +2OH - ---------> H2O(skrócono jonowo)
2 5 2