Odpowiedzi

2010-03-16T16:53:23+01:00
W 476 r.n.e. jeden z barbarzyńskich przywódców , ODOAKER , pozbawił tronu ostatniego z zachodnirzymskich cesarzy Romulusa Augustulusa , Datę ę uważa się za rok upadku cesarstwa zachodniorzymskiego i koniec strozytności .
Moim zdaniem drugą osobą , która doprowadziła do upadku cesarstwa rzymskiego był Teodozjusz wielki w 395 r.n.e. , dokonał podziału , Cesarstwa Rzymskiego , co znacznie osłabiło Italię ,
W wyniku narastających konfliktów coraz wyrażniej uwidaczniały się różnice miedzy dwiema częściami imperium : zachodnią - łacińską i wschodnią - grecką . W I w.n.e. walki między kandydatami do objęcia rządów osłabiły również państwo , . Najbardziej przyczynił się do upadku cesarstwa ród Hunów , byli to barbarzyńcy ,