Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-03-26T08:44:35+01:00
Na podstawie opracowania Henryka Samsonowicza "Strefy gospodarcze Europy w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej" do ośrodków politycznych i kulturalnych średniowiecznej Europy możemy zaliczyć:

Największym miastem późnego średniowiecza w Europie był Paryż (ok. 200 tys. mieszkańców).

Do dużych miast liczących od 40 tys. do 60 tys. mieszkańców zaliczane są miasta włoskie: Neapol, Rzym, Florencja, Mediolan, Wenecja i Genua (miasta te przed epidemią dżumy w XV w. liczyły nawet do 100 tys. mieszkańców) oraz miasta niderlandzkie: Gandawa, Brugia i Bruksela.

Miasta liczące od 20 tys. do 40 tys. mieszkańców to: Barcelona, Porto, Bordeaux, Lyon, Londyn, Kolonia, Praga, Norymberga, Lubeka, Gdańsk, Wrocław, Magdeburg i Koszyce.

Średnie miasta europejskie liczące od 8 tys do 15 tys. mieszkańców: Kraków, Toruń, Elbląg, Lwów, Poznań, Legnica, Dubrownik i Saloniki.

Do dużych miast średniowiecza, mimo braku dokładnych danych dotyczących liczby mieszkańców, historycy zaliczają również: Moskwę, miasta inflanckie - Rygę, Rewel (Tallin), i Dorpat, litewskie Wilno, a na Ukrainie Kamieniec oraz porty czarnomorskie: Kaffa, Tana (Tanais) , Kilia i Białogród.