1. Jaka była rola kościoła we wczesnym średniowieczu?
2. Czym zajmowali sie benedyktyni?
3. Podaj, jakie były przyczyny wypraw wikingów.
4. Dlaczego Francję za panowania Kapetyngów określamy jako monarchie feudalną?

Proszę piszcie krótko i na temat. Jak nie wiecie nie których z tych to piszcie te które wiecie :P Potrzebuje to na dzisiaj
Daje naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:45:31+01:00
1. Kościół w średnowieczu był nie tylko instytucją prowadzącą ku zbawieniu, ale także podstawą organizacji społecznej. Szkoły powstawały w klasztorach i przyklasztorach. Nauczali wyłącznie duchowni.

2. Ogrodów i winnic przy samym klasztorze doglądali mnisi, gdyż tylko nieliczni oddawali sie zajeciom naukowym, jak studiowanie i przepisywanie ksiąg.

3.- ciągłe ataki Franków na wybrzeża skandynawskie i wiążące się z tym stałe doskonalenie technik obronnych, oraz chęć zemsty na najeźdźcach.
- słabość najbliższych krajów: Szkocji, Anglii i Francji, w których nie istniały jeszcze silne zjednoczone królestwa lub występował kryzys istniejących struktur państwowych.
- nagły wzrost populacji w Skandynawii pod koniec VII wieku na skutek ocieplenia klimatu i rozwinięcia technik rolniczych, który spowodował deficyt ziemi uprawnej4. ponieważ była to monarchia o silnej władzy królewskiej, w której respektowane były prawa wszystkich stanów społecznych.
27 4 27