1.Napisz nazwę i wzór półstrukturalny alkoholu o wzorze C₅H₁₁OH.
2. Podaj w jakim stosunku masowym połączone są atomy węgla, wodoru i tlenu w butanolu.
3. Oblicz procent masowy pierwiastków chemicznych w propanolu.
Proszę o szybkie i szczegółowe rozwiązania

1

Odpowiedzi

2010-03-19T14:19:18+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.Napisz nazwę i wzór półstrukturalny alkoholu o wzorze C₅H₁₁OH.
C₅H₁₁OH...........CH₃-CH₂-CH₂CH₂-CH₂-OH..........PENTANOL

2. Podaj w jakim stosunku masowym połączone są atomy węgla, wodoru i tlenu w butanolu.
C₄H₉OH
mC : mH : mO = 4*12u : 10*1u : 1*16u
mC : mH : mO = 48 : 10 : 16
mC : mH : mO = 24 : 5 : 8

3. Oblicz procent masowy pierwiastków chemicznych w propanolu.
Proszę o szybkie i szczegółowe rozwiązania
mC₃H₇OH=3*12u+8*1u+16u=60u
60g alkoholu----100%
36g węgla--------x%
x=60% węgla

60g alkoholu----100%
8g wodoru--------x%
x=13,3% wodoru

60g alkoholu----100%
16g tlenu--------x%
x=26,7% tlenu