Odpowiedzi

2010-03-16T18:16:52+01:00
100x²=81 x2=81/100 x1=9/10 x2=-9/10
b) coś nie tak z danymi (zapis) ja nie będę zgadywał
c) x²+35=0 x²=-35 brak rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych
d) x²+64=16x x²-16x+64=0 Δ=256-256=0 Δ=0 pierwiastek podwójny
x1,2=-16/2=-8 lub 8
e) 24x-x²-144=0 Δ=576-576=0 x1,2=±24/-2 =±12
f) 9x²+6x+1=0 Δ=36-36=0 x1,2=±-6/18=±1/3

2010-03-16T18:28:25+01:00
A) 100x²-81=0
100x²=81
x²=81/100
x=9/10

b)¼x²1/9=0
1/36x²=0
x²=-1/36
x=-1/6

c)x²+10+25=0
x²=-35
brak rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych

d) x²+64=16x
x²-16x+64=0
Δ=256-256=0
x₀=16/2
x₀=8

e)24x-x²=144
-x²+24x-144=0
Δ=576-576=0
x₀=-24/(-2)
x₀=12

f) 9x²+6x+1=0
Δ=36-36=0
x₀=6/18
x₀=1/3