Odpowiedzi

2010-03-16T18:28:46+01:00
Our hotel room overlooked a pretty little harbour.
Nasz pokój w hotelu miał widok na mały, piękny port.

Australia's capital city is Canberra.
Stolica Austr Australii jest Canbera.

Please bring some samples of your work to the interview.
Prosze przyniesc próbki pańskiej pracy na rozmowę.

Lions and tigers are carnivores.
Lwy i tygrysy są drapieznikami.

Sharks have got sharp teeth.
Rekiny maja ostre zęby.

They were lost in the desert for nine days.
Byli zagubieni na pustyni przez 9 dni.

Students are expected to be quiet and obedient in the classroom.

Od uczniów oczekuje się bycia cichym i posłysznym w klasie.

Mexico City is bigger than warsaw.
Miasto Meksyk jest wieksze od Warszawy.

She's very loyal to her friends.
Jest bardzo lojalna wobec swoich znajomych.

Few people are able to afford cars like that.
Niewielu ludzi stać na takie samochody

Living in the country is a lot cheaper than living in the town.
życie na wsi jest o wiele tańsze niż życie w mieście

I like colourful clothes.
Lubię kolorowe urbania.

By ten o'clock the bar was crowded.
Przed 10 bar był przepełniony
2010-03-16T18:39:09+01:00
1. For harbour put in ships.
2. Capital in bank is high.
3. This sample of permume is ugly.
4. Ancient people were carnivores.
5. My dog has sharp teeth.
6. On the desert grow cactus.
7. My brother is not obedient.
8. Elephant is bigger that cat.
9. He is loyal to me.
10. Cap id a lot cheaper than jewellery.
11. You afford on moment pleasure.
12. I has got colourful t-shirt.
13. Ball crowded.