Dana jest funkcja y=-6x+1 1/2

1 zapisz ten wzór w postaci ogólnej
2 wykonaj wykres
3 oblicz miejsce zerowe
4 określi monotoniczność
5 dla jakich argunemtow funkcja przyjmuje wartości ujemne
6 sprawdz rachunkowo czy punkt A=(-1;7) nalezy do wykresu
7 podaj wzór prostej symetrycznej względem osi y
8 podaj 3 przykłady prostych równoległych
9 napisz wzór funkcji liniowej do wylresu której nalezy punkt B=(1;1)
10 oblicz, punkty przecięcia wykresu danej funkcji z osiami układu współrzędnych

Byla bym wdzieczna:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T02:23:18+01:00
Dana jest funkcja y=-6x+1 1/2
1 zapisz ten wzór w postaci ogólnej
6x+y+1 1/2=0
2 wykonaj wykres
prosta przechodząca przez(0;1i 1/2)(-1;7 i 1/2)
(1;-4 i 1/2)
3 oblicz miejsce zerowe -6x+1 1/2=0
6x=3/2
x=1/4
4 określi monotoniczność
malejąca
5 dla jakich argunemtow funkcja przyjmuje wartości ujemne
dla x>1/4
6 sprawdz rachunkowo czy punkt A=(-1;7) nalezy do wykresu
7=-6*(-1)+1 i 1/2
7=7 i 1/2 nie
7 podaj wzór prostej symetrycznej względem osi y
y=6x+1
8 podaj 3 przykłady prostych równoległych y=-6x+5
y=-6x+2
y=-6x-4
9 napisz wzór funkcji liniowej do wylresu której nalezy punkt B=(1;1)
ale nie napisałeś jakiej??? mało danych
10 oblicz, punkty przecięcia wykresu danej funkcji z osiami układu współrzędnych
oś x: punkt 3 liczyłam
(1/4;0)
oś y punkt 2 liczyłam
(0;1i 1/2)