Odpowiedzi

2010-03-16T19:34:24+01:00
Przyczyny powstania "Kamieni na szaniec": a) młodzi pragnęli mieć książkę dla siebie i o sobie, książkę o harcerskiej konspiracjii. Polecili więc napisanie jej Aleksandrowi Kamińskiemu- wybitnemu działaczowi harcerskiemu i autorowi innych powieśći ("jeden trudny rok", "Parasol") b) u genezy powieści legła też Akcja pod Arsenałem (26.o3.1943r.), w wyniku której zmarli Rudy i Alek. Relację o tych zdarzeń przekazali autorowi naoczni świadkowie, a przede wszytskim Stanisław Broniewski. ps. Orsza-> Dowódca akcjii pod Aresnałem. c) Kolejnym źródłem inspiracji stał się Pamiętnik Zośki zatytułowany "Kamienie na szaniec" pisany jako Katharsis (oczyszczenie po przeżytych zdarzeniach). 2. "Kamiene na szaniec", jako Literatura faktu fakt- autentyczne zdarzenie potwierdzone źródłami historycznymi opinia- Sąd o fakcie Sam Kaminiński w uwagach do książki napisał, zę we wszytskich szczegółach została ona oparta na autentycznych zadzreniach, że stanowi dokument, któremu nadano formę powieści i nie ma w niej fikcji literackiej. Argumenty uzasadniające tezę, że lektura jest dokumentem: - autentyczne nazwiska bohaterów - autentyczne pseudonimy - prawdziwe nazwy: szkół, drużyn harcerskich,(Gimnazjum im. Stefana Batorego, drużyna:Buki)org. harcerskich( Szare Szeregi) - autentyczne nazwy ulic i miejsc w Warszawie - wiarygode Wydarzenia, akcje sabotażowe - dokumentacja Szarych Szeregów - możliwość weryfikacjii informacjii w książkach historycznych, źródłach 3. "Kamienie na szaniec" jako opowieść reportażowa i harcerska gawęda. Książka jest opowieścią reportażową, bo jest udokumentowaniem relacjii o warszawskich Szarych Szeregach. Jest pisana na gorąco, pod wpływem przeżytych wypadków. Autor był harcerzem, więc nieobca mu była forma harcerskiej gawędy, dlatego też używa typowej dal gawędy konstrukcjii zdaniwej: "Posłuchajcie opowiadania"