1)w 1018r. bolesław chrobry zawarł pokój w budziszynie z ..................... ..................., którym był wtedy ...............

2)za panowania pierwszych piastów zaczęto wznosić budowle w stylu:
a)gotyckim
b) renesansowym
c) romańskim
d) barokowym

3)świadczenia na rzecz państwa za panowania mieszka I i Bolesława chrobrego nazywamy ................... feudalną

4) wpisz do tabeli używając szczegółowych określeń, brakujące nazwy lub siedziby plemion(w załączniku)

2

Odpowiedzi

2010-03-16T20:03:33+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:08:41+01:00
1)w 1018r. bolesław chrobry zawarł pokój w budziszynie z cesarzem którym był wtedy Henryk II
2)za panowania pierwszych piastów zaczęto wznosić budowle w stylu:
a)gotyckim
b) renesansowym
c) romańskim
d) barokowym
Wydaje mi się, że romańskim
3)świadczenia na rzecz państwa za panowania mieszka I i Bolesława chrobrego nazywamy monarchią feudalną
4) Niestety na 4 nie odpowiem, bo nie mogę otworzyć
2 3 2