Odpowiedzi

2010-03-16T20:17:37+01:00
A) 8 atomów wodoru, 4 atomu siarki, 16 atomów tlenu
b) 6 atomów wodoru, 2 atomu fosforu, 8 atomów tlenu
c) 3 atomy wodoru, 3 atomy azotu, 9 atomów tlenu

Mam nadzieję, że pomogłem : )
Pozdrawiam!
2010-03-16T20:18:17+01:00
A)8 atomow wodoru,jeden atom siarki,dwa atomy tlenu
b)6 atomow wodoru,jeden atom fosforu,cztery atomy tlenu
c)3 atomy wodoru,jeden atom azotu,trzy atomy tlenu
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:19:12+01:00
A)4HdwaSOczery -28 at(8 wodoru,4 siarki,16 tlenów

b)2HtrzyPOcztery-16 at(6 wodoru,2 fosfory,8 tlenów)

c)3HNOtrzy--15at(3 wodory,3 azoty,9 tlenów)