8 a)Oblicz pole kola opisanego na trójkącie równobocznym o boku długości 4 cm.
b)Oblicz pole kola opisanego na trójkącie równobocznym o boku długości 8cm.
9. a)Na okręgu o promieniu 2 opisano trójkąt prostokątny. Jedna z jego przyprostokątnych ma długość 12.
Oblicz pole tego trójkąta.
b)Na okręgu o promieniu 2 opisano trójkąt prostokątny. Jedna z jego przyprostokątnych ma długość 5.
Oblicz pole tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T21:10:37+01:00
ZAD 8. A)
dane:
a=4 cm
szukane:
r=?
P(koła)=?

R=a√3/3
R=4√3/3 cm

P=πR²
P=π*(4√3/3)²
P=5 ⅓π cm²


B)
dane:
a= 8cm
szukane:
r=?
P(koła)=?

R=a√3/3
R=8√3/3 cm

P=πR²
P=π*(8√3/3)²
P=21⅓π cm²
16 3 16