Odpowiedzi

2010-03-16T20:56:12+01:00
1. Obrzędy wstępne
2. Liturgia Słowa
3. Liturgia eucharystyczna
4. Obrzęd zakończenia
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:58:01+01:00
1. Obrzędy wstępne

a. Wejście
b. Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
c. Akt pokuty
d. Panie, zmiłuj się nad nami
e. Chwała na wysokości Bogu
f. Kolekta

2. Liturgia Słowa

a. I czytanie
b. Psalm responsoryjny
c. II czytanie
d. (Sekwencja)
e. Aklamacja przed Ewangelią
f. Ewangelia
g. Homilia
h. Wyznanie wiary
i. Modlitwa powszechna

3. Liturgia eucharystyczna

a. Przygotowanie darów
- Procesja z darami
- Obmycie rąk
- Wezwanie do modlitwy i modlitwa nad darami
b. Modlitwa eucharystyczna
- Dialog przed prefacją
- Prefacja
- Aklamacja "Święty"
- Wspomnienie tajemnicy dnia
- Epikleza
- Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja
- Aklamacja po przeistoczeniu
- Złożenie ofiary
- Modlitwy wstawiennicze
- Doksologia końcowa
c. Obrzędy komunii
- Modlitwa Pańska
- Obrzęd pokoju
- Baranku Boży
- Komunia Święta
- Modlitwa po komunii

4. Obrzęd zakończenia

a. Pozdrowienie i błogosławieństwo kapłańskie
b. Rozesłanie
5 3 5