Muszę to poskładać w jedną logiczną całość (to ma być coś w stylu opowiadania lub notatki)


- Co roku wymiera 500-1000 gatunków zwierząt i roślin.
- Łącznie na obszarach lasu tropikalnego występuje 845 gatunków ptaków i 10000 rożnych gatunków roślin.
- Lasy deszczowe "kryją" w sobie jeszcze setki nie rozpoznanych nigdy przez człowieka gatunków zwierząt.
- Lasy deszczowe "produkują" aż od 25% do 40% światowych leków farmaceutycznych.
- Trzy tysiące roślin ma antyrakowe właściwości, z czego 70% występuje tylko w lasach deszczowych.
- Prowadzone ostatnio badania w koronach drzew lasów równikowych dają podstawy do przypuszczenia, że na naszej planecie istnieje ok 30 mln gatunków owadów (dotychczas uważano, ze 1-2 mln gatunków).
-W 1989 roku lasy równikowe miały już 50% swej prehistorycznej powierzchni. O tego roku znikają z prędkością 1,8% powierzchni rocznie. W ciągu sekundy ginie ich obszar wielkości boiska futbolowego. Jeśli proces ten nie zatrzyma się, lasy te znikną do roku 2022.
Światowe tempo wycinania lasów:
1 hektar na sekundę
860 km2 dziennie
310 tysięcy km2 rocznie (to prawie powierzchnia Polski)

Tempo wymierania gatunków:
W lasach tropikalnych – 35 gatunków dziennie
Na całej Ziemi – 137 gatunków dziennie
Klimat równikowy stwarza rośliną idealne warunki rozwoju. W tej strefie nie ma pór roku – ani chłodnej ani suchej. Wysoka temperatura powietrza i wilgoć sprzyjają wzrostowi roślin. Dla człowieka, a szczególnie dla Europejczyka, parna i duszna pogoda jest za bardzo uciążliwa. Powietrze jest wilgotne, ponieważ naturalne zbiorniki wodne, bagna i lasy intensywnie parują. Para wodna skrapla się, tworząc chmury i po południu zaczynają się burze. Temperatura powietrza każdego miesiąca jest prawie jednakowa. Najniższa temperatura powietrza (przed wschodem Słońca) wynosi ponad 20’C, najwyższa (po południu) ponad 30’C.


Rano niebo jest bezchmurne, a nad rzekami i mokradłami unoszą się mgły. Temperatura powietrza powoli rośnie, na niebie pojawiają się chmury, które stopniowo się powiększają. W południe upał staje się trudny do wytrzymania. Niebo ciemnieje i deszcz wisi w powietrzu. Po godzinie 15.00 niebo przecinają pierwsze błyskawice i zaraz potem zaczyna się tropikalna ulewa, zwana deszczem zenitalnym. Leje ponad godzinę lub dwie. Burza kończy się późnym popołudniem i na krótko pojawia się jeszcze słońce. Po godzinie osiemnastej zapada zmrok i bardzo szybko robi się zupełnie ciemno.

2

Odpowiedzi

2010-03-16T21:13:52+01:00
Lasy równikowe wytwarzają tlen
1 1 1
2010-03-16T21:15:39+01:00
Klimat równikowy stwarza rośliną idealne warunki rozwoju. W tej strefie nie ma pór roku – ani chłodnej ani suchej. Wysoka temperatura powietrza i wilgoć sprzyjają wzrostowi roślin. Dla człowieka, a szczególnie dla Europejczyka, parna i duszna pogoda jest za bardzo uciążliwa. Powietrze jest wilgotne, ponieważ naturalne zbiorniki wodne, bagna i lasy intensywnie parują. Para wodna skrapla się, tworząc chmury i po południu zaczynają się burze. Temperatura powietrza każdego miesiąca jest prawie jednakowa. Najniższa temperatura powietrza (przed wschodem Słońca) wynosi ponad 20’C, najwyższa (po południu) ponad 30’C. Lasy deszczowe "kryją" w sobie jeszcze setki nie rozpoznanych nigdy przez człowieka gatunków zwierząt. Łącznie na obszarach lasu tropikalnego występuje 845 gatunków ptaków i 10000 rożnych gatunków roślin. cW 1989 roku lasy równikowe miały już 50% swej prehistorycznej powierzchni. O tego roku znikają z prędkością 1,8% powierzchni rocznie. W ciągu sekundy ginie ich obszar wielkości boiska futbolowego. Jeśli proces ten nie zatrzyma się, lasy te znikną do roku 2022.
Co roku wymiera 500-1000 gatunków zwierząt i roślin.
Lasy deszczowe "produkują" aż od 25% do 40% światowych leków farmaceutycznych. Trzy tysiące roślin ma antyrakowe właściwości, z czego 70% występuje tylko w lasach deszczowych.