1.Oblicz zawartość procetową siarki w kwasie siarki (V|) .(Wtabeli!) albo jak tam potraficie
2. Oblicz stosunek masowy Kwasu siarkowego (V|) do tlenku siarki (|V)
3. Oblisz stezenie procetowe roztworu kwasu siarkowego (V|) otrzymanego przez zmieszanie 200g15% kwasu z 200cm3 tego kwasu o gestości 1,5gcm3 i stezenie 20%
Zróbcie tyle ile potraficei i prosze was aby wszystko było wyraźne dobrze rozwiniete a nie w skrutak
za najlepsza odpowiec dam Naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T22:16:15+01:00
Zad1
musimy obliczyć masę H2SO4=2 *2 g+32g+4 *16g=98g
masa siarki/masa kwasu *100%
32g/98g *100%=32,6%
zad2
masaH2SO4=98g
masa SO2=32g+2 *16g=32g+32g=64g
masa H2SO4 :masa SO2=98:64=49:32ale mnie się wydaje że powinien być kwas siarki-4 wartościowej
masa H2SO3=2g+32g+48g=82g
masa SO2=64g
masa H2SO3:masa SO2=82:64=41:32
zad3
dane:
zmieszano:
m1=200g
cp1=15%
V2=200cm3
d=1,5g/cm3
cp2=20%
szukane:
cp3=?
musimy najpierw obliczyć masę 2 roztworu kwasu
d=m/V
m2=d *V2
m2=1,5g/m3 *200cm3=300g
teraz układamy równanie
m1*cp1+m2*cp2=(m1+m2)*cp3
200 *15+300 *20=500 *cp3
3000+6000=500 *cp3
9000=500cp3 /:500
cp3=18%
1 5 1