Odpowiedzi

2010-03-16T22:38:21+01:00
N=35
a₁=3
a₂=-2
r=a₂-a₁=-5
a₃₅=a₁+(35-1)*(-5)=-167
S₃₅=(a₁+a₃₅)/2*n=(3-167)/2*35=-2870
  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T22:40:10+01:00
An=8-5n
a1=8-5*1=8-5=3
a35=8-5*35=8-175=-167

Sn=[(a1+an)/2]*n
S35=[(3+(-167) ) /2]*35 = [-164/2]*35=-82*35=-2870
1 5 1
2010-03-16T22:46:01+01:00
Aby wyznaczyć r (czyli różnicę), potrzebujemy dwóch wyrazów ciągu arytmetycznego.

a1 = 8 - 5 = 3
a2 = 8 - 10 = -2

Wzór ogólny na nty wyraz ciągu to:

an = a1 + (n-1) * r

Obliczamy różnicę (r):

a2 = a1 + (2-1) * r
czyli
-2 = 3 + r
czyli
r = -5

Wzór na suma n początkowych wyrazów ciągu to:

Sn = ((2*a1 + (n-1)*r)/2)*n
S₃₅ = ((2*3 + 34*r)/2)*35
S₃₅ = ((6 - 170)/2)*35
S₃₅ = (-164/2)*35
S₃₅ = -82 * 35
S₃₅ = -2870
1 5 1