Odpowiedzi

2010-03-19T22:00:21+01:00
(3x - 1)(4x + 5) = (4x + 5)(2x - 1)
(3x - 1)(4x + 5) - (4x + 5)(2x - 1) = 0
(4x + 5)[(3x - 1) - (2x - 1)] = 0
(4x + 5)x = 0

Iloczyn jest równy 0 wtedy i tylko wtedy gdy jeden z czynników (x i 4x + 5) jest równy zero (jeżeli a pomnożymy przez jakąkolwiek liczbę różną od 0 to otrzymamy coś różnego od 0, mnożąc przez 0 zawsze otrzymujemy 0). czyli mamy:

x = 0 lub x = - 5/4
1 5 1