Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T00:37:17+01:00
W wyniku wspomnianych procesów kształtujących rzeźbę powierzchni powstają charakterystyczne fermy geomorfologiczne.

FORMY DEFLACYJNE
Wśród form deflacyjnych wyróżnia się formy wklęsłe i formy wypukłe.

Formy wklęsłe powstają na skutek lokalnego wywiania, wymycia lub obsunięcia się mas piasku.

Formy wypukłe nie powstają w wyniku akumulacji, lecz są pozostałością dawnej powierzchni wystającej jedynie na skutek obniżenia się otoczenia. Należą do nich m.in.: ostańce deflacyjne (zwane inaczej świadkami) i grzędy deflacyjne.

FORMY AKUMULACYJNE
Ze względu na wielkość oraz trwałość rozróżnia się draasy, wydmy i riplemarki.

Draasy - duże wydmy ruchome zwane barchanami nadmorskimi. Osiągają wysokość względną 20-45 m i rozciągnięte są na długości kilkuset metrów.

Wydmy - mezobarchany o wysokości od 0,2 do 2,5 m i długości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Są formami okresowymi, rozwijającymi się np. na powierzchni plaży czy dowietrznych stokach barchanów. W tej skali wielkości powstają też inne formy akumulacji, m.in. wały nadbrzeżne, wydmy przednie, pagórki wydmowe, stożki nasypowe czy równiny lotnych piasków.

Riplemarki - najbardziej efemeryczne formy o wysokości od jednego do kilkunastu milimetrów i długości od kilku do kilkunastu centymetrów.